De slimme containers

Met de oplossing van trackerando voorkomt u “overbezetting” en dus klachten van huurders en klanten. Een dashboard geeft een beeld van de huidige status van de container. Een alarm wordt geactiveerd wanneer een gedefinieerde drempelwaarde wordt overschreden. Bovendien wordt onmiddellijk automatisch een route aangemaakt en worden de betrokken chauffeurs geïnformeerd. Zo kan het ideale ledigingstijdstip worden bepaald en kunnen kosten worden bespaard.

Published On: 29. juli 2021By Categories: