Afdruk

Bodo Erken eenmanszaak
Heinrich-Heine-Str. 10
68723 Schwetzingen
Tel: 06202-1264226
service@trackerando.de

BTW ID:
Identificatienummer omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting:
DE301901063

Beschermd handelsmerk:
trackerando® is een beschermd woord- en beeldmerk

Beeldrechten:

stock.adobe.com
Fotolia
http://www.stock.adobe.com

Disclaimer – juridische informatie

Recht op informatie en herroeping

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos en onverwijld inlichtingen in te winnen over de over u verzamelde gegevens. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens ook voor de toekomst intrekken. Neem hiervoor contact op met de in de opdruk vermelde dienstverlener.

Gegevensbescherming (algemeen)

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie (zogenaamde serverlogbestanden) verzameld. Dit zijn onder meer de webbrowser die u gebruikt, uw besturingssysteem en uw internetprovider. Deze gegevens laten geen conclusies toe over uw persoon en worden door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op internet technisch en inhoudelijk te verbeteren. Het verzamelen van deze informatie is noodzakelijk om de inhoud van de website correct te kunnen leveren.

Het gebruik van de website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien een contractuele relatie tot stand moet worden gebracht, waarvan de inhoud moet worden ontwikkeld of gewijzigd, of indien u ons een aanvraag doet, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is (inventarisatiegegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor zover dat nodig is om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang dat nodig is voor het aangegeven doel (het verwerken van uw aanvraag of het afhandelen van een contract). Daarbij houden wij rekening met de fiscale en commerciële bewaartermijnen. Op bevel van de bevoegde autoriteiten moeten wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op strafrechtelijke vervolging, het afwenden van gevaar, het vervullen van de wettelijke taken van de instanties voor de bescherming van de grondrechten of de militaire contraspionagedienst of de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming tegen toegang tot gegevens is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. Dit geldt niet voor bestaande zakelijke relaties of als wij u de bijbehorende toestemming hebben gegeven.

De aanbieders en alle op deze website genoemde derden behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie. Hetzelfde geldt voor het commerciële gebruik en de verspreiding van de gegevens.

Gegevensbescherming (commentaarfunctie)

In het kader van de commentaarfunctie van ons blog verzamelen wij persoonsgegevens (bijv. naam, e-mail) in verband met uw commentaar op een artikel alleen voor zover u die aan ons hebt verstrekt. Bij het publiceren van een commentaar wordt het door u opgegeven e-mailadres opgeslagen, maar niet gepubliceerd. Je naam wordt gepubliceerd. U kunt ook een pseudoniem gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar geanonimiseerd. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browser add-on te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. De browser add-on om Google Analytics te deactiveren is compatibel met Chrome, Internet Explorer 8 tot 11, Safari, Firefox en Opera.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder de volgende links: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.de/intl/de/policies/.

Privacybeleid Google AdWords conversietracering

Op deze website is de plugin voor de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hiervoor worden zogenaamde “cookies” (tekstbestanden) gebruikt, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken wanneer u op een advertentie van Google hebt geklikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt 90 dagen bewaard. Persoonlijke gegevens worden daarbij niet opgeslagen. Gedurende de geldigheidsduur kunnen Google en wij als exploitant herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en op een overeenkomstige doelsite bent terechtgekomen. De opgeslagen cookies kunnen niet worden gevolgd op meerdere websites door verschillende AdWords-klanten. In de Google AdWords-dienst worden zogenaamde conversiestatistieken verzameld, waarin het aantal gebruikers wordt geregistreerd dat op een advertentie heeft geklikt. Bovendien wordt gekwantificeerd hoeveel gebruikers werden doorgelinkt naar een “conversion tag target site”.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder de volgende links: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp en http://www.google.de/policies/privacy/.

Disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid)

1 Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij op grond van § 7 para. 1 TMG, de Duitse Telemediawet (TMG) is verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete inbreuk. Als wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

2 Aansprakelijkheid voor links

Deze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan geen invloed kan worden uitgeoefend. Daarom kan voor deze externe inhoud geen garantie worden gegeven. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links van deze website naar de inbreukmakende site onmiddellijk verwijderen.

3 Auteursrecht

De door de dienstverleners, hun medewerkers en in opdracht gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van enige overtreding van de wet, zal deze inhoud onmiddellijk worden verwijderd.

Deze afdruk werd gecreëerd met behulp van de afdrukgenerator van HENSCHE Rechtsanwälte, Kanzlei für Arbeitsrecht.

Afdruk

Bodo Erken eenmanszaak
Heinrich-Heine-Str. 10
68723 Schwetzingen
Tel: 06202-1264226
service@trackerando.de

BTW ID:
Identificatienummer omzetbelasting volgens §27a Wet op de omzetbelasting:
DE301901063

Beschermd handelsmerk:
trackerando® is een beschermd woord- en beeldmerk

Beeldrechten:

stock.adobe.com
Fotolia
http://www.stock.adobe.com

Disclaimer – juridische informatie

Recht op informatie en herroeping

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos en onverwijld inlichtingen in te winnen over de over u verzamelde gegevens. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens ook voor de toekomst intrekken. Neem hiervoor contact op met de in de opdruk vermelde dienstverlener.

Gegevensbescherming (algemeen)

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie (zogenaamde serverlogbestanden) verzameld. Dit zijn onder meer de webbrowser die u gebruikt, uw besturingssysteem en uw internetprovider. Deze gegevens laten geen conclusies toe over uw persoon en worden door ons statistisch geëvalueerd om onze aanwezigheid op internet technisch en inhoudelijk te verbeteren. Het verzamelen van deze informatie is noodzakelijk om de inhoud van de website correct te kunnen leveren.

Het gebruik van de website is over het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Voor zover persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Indien een contractuele relatie tot stand moet worden gebracht, waarvan de inhoud moet worden ontwikkeld of gewijzigd, of indien u ons een aanvraag doet, verzamelen en gebruiken wij persoonsgegevens van u voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is (inventarisatiegegevens). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor zover dat nodig is om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen zolang dat nodig is voor het aangegeven doel (het verwerken van uw aanvraag of het afhandelen van een contract). Daarbij houden wij rekening met de fiscale en commerciële bewaartermijnen. Op bevel van de bevoegde autoriteiten moeten wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit noodzakelijk is met het oog op strafrechtelijke vervolging, het afwenden van gevaar, het vervullen van de wettelijke taken van de instanties voor de bescherming van de grondrechten of de militaire contraspionagedienst of de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kan vertonen. Volledige bescherming tegen toegang tot gegevens is niet mogelijk.

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal wordt hierbij uitdrukkelijk verboden. Dit geldt niet voor bestaande zakelijke relaties of als wij u de bijbehorende toestemming hebben gegeven.

De aanbieders en alle op deze website genoemde derden behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie. Hetzelfde geldt voor het commerciële gebruik en de verspreiding van de gegevens.

Gegevensbescherming (commentaarfunctie)

In het kader van de commentaarfunctie van ons blog verzamelen wij persoonsgegevens (bijv. naam, e-mail) in verband met uw commentaar op een artikel alleen voor zover u die aan ons hebt verstrekt. Bij het publiceren van een commentaar wordt het door u opgegeven e-mailadres opgeslagen, maar niet gepubliceerd. Je naam wordt gepubliceerd. U kunt ook een pseudoniem gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestanden), die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In het geval dat IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar geanonimiseerd. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de op de volgende link beschikbare browser add-on te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. De browser add-on om Google Analytics te deactiveren is compatibel met Chrome, Internet Explorer 8 tot 11, Safari, Firefox en Opera.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder de volgende links: http://www.google.com/analytics/terms/de.html en https://www.google.de/intl/de/policies/.

Privacybeleid Google AdWords conversietracering

Op deze website is de plugin voor de functie “Google AdWords Conversion Tracking” van Google Inc. (“Google”), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Hiervoor worden zogenaamde “cookies” (tekstbestanden) gebruikt, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken wanneer u op een advertentie van Google hebt geklikt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt 90 dagen bewaard. Persoonlijke gegevens worden daarbij niet opgeslagen. Gedurende de geldigheidsduur kunnen Google en wij als exploitant herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en op een overeenkomstige doelsite bent terechtgekomen. De opgeslagen cookies kunnen niet worden gevolgd op meerdere websites door verschillende AdWords-klanten. In de Google AdWords-dienst worden zogenaamde conversiestatistieken verzameld, waarin het aantal gebruikers wordt geregistreerd dat op een advertentie heeft geklikt. Bovendien wordt gekwantificeerd hoeveel gebruikers werden doorgelinkt naar een “conversion tag target site”.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te kiezen, maar houd er rekening mee dat u dan mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Door deze website te gebruiken geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u onder de volgende links: https://support.google.com/adwords/answer/93148?ctx=tltp en http://www.google.de/policies/privacy/.

Disclaimer (uitsluiting van aansprakelijkheid)

1 Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij op grond van § 7 para. 1 TMG, de Duitse Telemediawet (TMG) is verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennis van een concrete inbreuk. Als wij kennis krijgen van dergelijke inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

2 Aansprakelijkheid voor links

Deze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan geen invloed kan worden uitgeoefend. Daarom kan voor deze externe inhoud geen garantie worden gegeven. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s werden op het moment van linken gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina’s is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij dergelijke links van deze website naar de inbreukmakende site onmiddellijk verwijderen.

3 Auteursrecht

De door de dienstverleners, hun medewerkers en in opdracht gemaakte inhoud en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze pagina niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te stellen. Als wij kennis krijgen van enige overtreding van de wet, zal deze inhoud onmiddellijk worden verwijderd.

Deze afdruk werd gecreëerd met behulp van de afdrukgenerator van HENSCHE Rechtsanwälte, Kanzlei für Arbeitsrecht.